Objavljeno: 7. februar 2020.
Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama! VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE! [...]
Objavljeno: 30. januar 2020.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo je akreditacioni paket za dve nove mere IPARD programa Evropskoj komisiji na mišljenje 8. Novembra 2019. Odgovor Evropske kom [...]
Objavljeno: 26. novembar 2019.
U prilogu možete pogledati najnoviju verziju pravilnika koji se odnosi o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i [...]
Objavljeno: 26. novembar 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv IPARD za ulaganja u preradu za investicije u izgradnju, kao i nabavku no [...]
Objavljeno: 25. septembar 2019.
Peti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao [...]
Objavljeno: 25. septembar 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Četvrti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za inv [...]
Objavljeno: 25. septembar 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstav [...]
Objavljeno: 25. januar 2019.
[...]
Objavljeno: 1. januar 2019.
Uprava za agrarna plaćanja je objavila konačnu RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta [...]
Objavljeno: 20. decembar 2018.
Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvod [...]