Objavljeno: 25. septembra 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Četvrti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za inv [...]
Objavljeno: 25. septembra 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstav [...]
Objavljeno: 25. januara 2019.
[...]
Objavljeno: 1. januara 2019.
Uprava za agrarna plaćanja je objavila konačnu RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta [...]
Objavljeno: 20. decembra 2018.
Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvod [...]
Objavljeno: 6. decembra 2018.
Uprave za agrarna plaćanja je objavila sledeću RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta [...]
Objavljeno: 23. oktobra 2018.
Uprava za agrarna plaćanja je objavila treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.Pr [...]
Objavljeno: 27. marta 2018.
Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda [...]
Objavljeno: 4. januara 2018.
Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, raspisan je 04.01.2018. [...]
Objavljeno: 25. decembra 2017.
Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama!Napomena u vezi Javnog poziva u junu 2018. : Javni poziv koji je planiran za jun 2018.godine (MERA 1/ MERA 3 [...]