Subvencije za poljoprivredu
Subvencije za poljoprivredu
Ostvarivanje subvencija za poljoprivredu kod domaćih i EU fondova (Uprava za agrarna plaćanja, IPARD...)
Poslovni konsalting
Poslovni konsalting
Implementacija međunarodnih standarda, biznis planovi, bezbednost i zdravlje na radu, istraživanje tržišta...
Subvencije za privredu
Subvencije za privredu
Ostvarivanje subvencija za privredu kod domaćih i EU fondova, Fonda za razvoj, Razvojne agencije Srbije...
IT konsalting
IT konsalting
Izrada specijalizovanih softvera za preduzeća, izrada web sajtova, grafički dizajn, dizajn ambalaže...
subvencije-za-poljoprivredu-srbija

Aktuelne subvencije

IPARD subvencije

Plan javnih poziva za IPARD 3 - 2024. godine

Pogledajte plan Javnih poziva za IPARD Meru 1, IPARD Meru 3 i IPARD Meru 7. Informišite se o uslovima ostvarivanja subvencija za poljoprivredu i subvencija za ruralni turizam u okviru IPARD podsticaja finansiranih od strane Evropske unije.

Detaljnije...

Fond za razvoj

Razvojni, investicioni, startup krediti...

Informišite se o kreditnim linijama Fonda za razvoj kao što su: podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte, investicioni krediti, krediti za održavanje tekuće likvidnosti, krediti za trajna i obrtna sredstva, startap krediti...

Detaljnije...

Nacionalni konkursi

Subvencije za poljoprivredu...

Informišite se o trenutno aktivnim nacionalnim konkursima za oblasti poljoprivrede, stočarstva, biljne proizvodnje, industrijske proizvodnje, prerade i marketinga hrane, podrške promociji izvoza, sektoru alkoholnih pića...

Detaljnije...

Uz našu pomoć do Vašeg bržeg razvoja!

Agencija za poslovni konsalting KRUNET

Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska firma, koja pruža konsultanske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju.

Najveći broj naših usluga koje pružamo obezbeđen je preko sredstava koje finansiraju fondovi Republike Srbije (Fond za razvoj, Razvojna agencija Srbije, fondacije u privatnom vlasništvu), Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj, Svetska banka.

Naše usluge su u većoj meri ili u potpunosti nadoknadive iz ovih fondova, a vaše finansijske obaveze prema nama svedene na minimum.

Usluge agencije koje pružamo su:

 • Konsultantske usluge za ostvarivanje subvencija
 • Izrada biznis planova
 • Implementacija međunarodnih standarda
 • Projekti EU - donacije
 • Dizajn proizvoda i ambalaže
 • Povezivanja privrednih subjekata u cilju poslovne saradnje
 • Izrada specijalizovanih softvera za specifične potrebe preduzeća
 • Ispitivanje tržišta (domaće/strano)
 • Unapeđenje poslovnih sistema i procesa
 • Izrada profesionalnih web prezentacija

Uspešno realizovani projekti

232

Implementacija međunarodnih standarda

36

Donacije u opremi i izgradnji

16

Izrada specijalizovanih softvera

135

Web prezentacije i grafički dizajn

Poslovni konsalting

Agencija KRUNET pruža usluge poslovnog konsaltinga za preduzetnike, pravna lica, poljoprivredna gazdinstva. Neke od naših usluga su:

 • Implementacija i sertifikacija međunarodnih standarda kvaliteta (HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 20000, ISO 27000, GlobalGap, IFS...).
 • Pisanje biznis planova.
 • CE znak.
 • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini - Bezbednost i zdravlje na radu.
 • Istraživanje tržišta
 • Povezivanje klijenata...

IPARD

Agencija KRUNET pruža Vam konsultantske usluge u vezi ostvarivanja subvencija za poljoprivredu -  investicije u opremanje i izgradnju objekata kroz Meru 1 , Meru 3 i Meru 7. Usluge agencije su:

 • Kompletna usluga stručne pomoći i pripreme dokumentacije za konkurisanje po IPARD javnim pozivima, praćenje zahteva kroz sve faze, od podnošenja zahteva do isplate.
 • Sastavljanje biznis plana
 • Praćenje procesa prikupljanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva (potvrde, izjave, uverenja...).
 • Podnošenje zahteva za odobrenje IPARD subvencije
 • Pomoć i savetovanje prilikom komunikacije sa Upravom za agrarna plaćanja tokom celog perioda realizacije projekta
 • Podnošenje zahteva za isplatu u finalnoj fazi realizacije projekta
 • Stručna pomoć prilikom komunikacije sa inspekcijama nadležnim za odobrenje projekta

Svetska banka

Agencija KRUNET pruža Vam konsultantske usluge u vezi ostvarivanja subvencija za poljoprivredu u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Svetske banke (SCAP - Serbia Competitive Agriculture Project). Usluge koje Vam pružamo su:

 • Kompletna usluga stručne pomoći i pripreme dokumentacije za konkurisanje po javnim pozivima, praćenje zahteva kroz sve faze, od podnošenja zahteva do isplate.
 • Sastavljanje biznis plana
 • Praćenje procesa prikupljanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva (potvrde, izjave, uverenja...).
 • Podnošenje zahteva za odobrenje granta Svetske banke
 • Pomoć i savetovanje prilikom komunikacije sa Upravom za agrarna plaćanja tokom celog perioda realizacije projekta
 • Stručna pomoć prilikom komunikacije sa inspekcijama nadležnim za odobrenje i kontrolu projekta

Subvencije

Agencija KRUNET pomaže klijentima u realizaciji subvencija za infrastrukturu, nabavku opreme, implementaciju i sertifikaciju standarda. Subvencije se realizuju iz fondova Republike Srbije i EU fondova. Neke od institucija sa kojima sarađujemo i preko kojih naši klijenti mogu ostvariti subvencije su:

 • Uprava za agrarna plaćanja
 • Fond za razvoj
 • Razvojna agencija Srbije
 • Evropska banka za obnovu i razvoj
 • Svetska banka
 • EU fondovi za preduzetnike i početnike u poslovanju (EUPRO, GIZ, Norveška za Vas, Fondacija "Ana i Vlade Divac"...)

IT konsalting

Privrednim subjektima pružamo usluge konsaltinga iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Neke od usluga koje možete dobiti su:

 • izrada profesionalnih web sajtova i online prodavnica
 • izrada specijalizovanog softvera za potrebe Vašeg preduzeća
 • usluge grafičkog dizajna proizvoda i ambalaže
 • konsultantske usluge oko IT potreba Vašeg preduzeća...