Raspisan je Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD za MERU 3 podsticaje za investicije u izgradnju i opremu za sledeće sektore:

– SEKTOR MLEKA
– SEKTOR MESA
– SEKTOR VOĆA I POVRĆA
– SEKTOR JAJA
– SEKTOR PRERADE GROŽĐA

Visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Rok za podnošenje zahteva je od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine.

LINK JAVNOG POZIVA: OVDE