Raspisivanje IPARD poziva za Meru 1 (investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ) se očekuje početkom aprila 2021. godine.

Podrška kroz Meru 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljanja i ulaganja u novu mehanizaciju, objekte i tehnologije povećali produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.

Pravo na IPARD podsticaje kroz ovu meru osvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradniča zadruga.

Visina IPARD podsticaja - subvencija utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na prihvatljive troškove projekta, podeljena je na nekoliko kategorija krajnjih korisnika i u odnosu na grupu podnosioca zahteva iznosi:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova za opštu grupu;
 • 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave);
 • 70% za podnosioce zahteva u planinskim oblastima.

Lica ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u sledeće sektore:

 • mleka;
 • mesa;
 • voća i povrća;
 • ostalih useva;
 • jaja;
 • grožđa.

Više informacija o IPARD Meri 1 možete pročitati OVDE.