Biznis plan (Poslovni plan) je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namera da se realizuje određeni poslovni poduhvat. On se ne odnosi na preduzeće već na savim konkretnu operaciju.

Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i više godina.

Biznis plan se radi:

 • kod ulaganja u novi pogon ili rekonstrukciju istog
 • kod ulaganja u novu opremu
 • kod otvaranja novih radnih mesta
 • kada preduzetnik otvara novu firmu, tj. počinje sa radom
 • kada preduzeće traži spoljne partnere jer nema dovoljno finansijskih sredstava
 • kada preduzeće pristupa reorganizaciji i sl.

Biznis plan je namenjen kako preduzetniku da vidi da li mu se planirana akcija isplati ali i investitorima da vide koliki je rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat.

Biznis plan treba da odgovori na sledeća pitanja:

 • O samoj kompaniji, njena pozicija na tržištu, osnovni pokazatelji
 • Koji proizvod ili usluge su predmet rada
 • Da li se proizvod ili usluga može prodati na tržištu – stanje konkurencije
 • Šta je od tehnologija, kadrova i opreme potrebno za realizaciju plana
 • Finasije – kolika su sredstav potrebna, planirani prihodi i rashodi, profitabilnost investicije

Svedoci smo da je poslednjih godina u našoj zemlji postoji sve veća i veća potreba da se pomoću ovog dokumenta pokaže i analizaira poslovanje jedne firme kao i da se projektuje poslovanje za naredni period i pokaže isplativost određenog projekta.

Agencija za poslovni konsalting više godina unazad vrši izradu Biznis planova koji je samostalan dokument ili je Biznis plan sastavni deo konkursne dokumentacije Javnih poziva za dobijanje donacije od strane donatorskih fondova R. Srbije, Evropske unije, Evropske banke, IPARD, UN itd.

Za više informacije u vezi izrade Biznis planova kontaktirajte nas putem telefona: +381.64.143.72.45; +381.37.350.31.31. ili E-maila: office@krunet.net