Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) podrazumeva skup mera koje sprovodi jedan pravni subjekt radi sprečavanja uticaja štetnih faktora radnog procesa ili radne okoline na život i zdravstveno stanje zaposlenih.

Oblast Bezbednosti i zdravlje na radu reguliše Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).

//website.krunet.net/wp-content/uploads/2021/01/bezbednost-na-radu-krusevac.jpg
//website.krunet.net/wp-content/uploads/2021/01/agencija-bezbednost-zdravlje-na-radu.jpg
//website.krunet.net/wp-content/uploads/2021/01/mere-bezbednosti-na-radu.jpg

Agencija "Krunet" - Kruševac pruža konsultacije i pomoć u vršenju sledećih usluga:

  • Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Preventivne mere COVID-19

Za sve informacije možete nas kontaktirati na neki od načina:

Agencija za poslovni konsalting "Krunet"

Bezbednost i zaštita na radu - Kruševac i centralna Srbija

Paje Jovanovića 15/14, Kruševac

Telefon: +381 37 350-31-31

Mobilni: +381 64 143-72-45

Email: office@krunet.net