IPARD Mera 4 - Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje

Mera 4 – Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje. Osnovni cilj mere je sticanje iskustva u sprovođenju i uvođenje metodologija i praksi EU u ovaj sektor.

U toku je priprema proceduralnog okvira.