Izmenom i dopunom zakona poljoprivredi i ruralnom razvoju omogućena je isplata avansa kao dozvoljen trošak do 50% od odobrene vrednost podsticaja za IPARD korisnike.

IPARD korisnici će moći da “povuku” nakon donošenja Rešenja. Avans podleže bankarskoj garanciji ili ekvivalentnoj garanciji koja odgovara do 110% odobrenog avansnog iznosa.

Izmenom i dopunom zakona poljoprivredi i ruralnom razvoju predloženo je i propisivanje obavezne dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje. Ukoliko zahtev sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po njemu isti se može dopuniti u roku koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 20 dana. Takođe, zakonom se propisuje i obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke.