Uprava za agrarna plaćanja je objavila šesti javni poziv za IPARD MERA 1. Dve bitne stvari odvajaju ovaj javni poziv od predhodnih objavljenih za MERU 1.

Prvo, ovaj javni poziv je vredan oko 6,5 milijardi dinara . Porđenja radi, predhodan je bio vredan 4,7 milijardi dinara.

Drugo, ove godine će se početi sa isplatama nakon donošenja Rešenja od strane Uprave za agrarna plaćanja. Isplate će biti do 50% avansa , nakon odobravanja sredstava. Na ovaj način će se dosta pomoći poljoprivrednicima i ovo će im omogućiti da što brže završe svoju investiciju i kako ne bi morali da razmišljaju o kompletnom iznosu sredstava koji za realizaciju treba da obezbede.

Način odobravanja 50% avansa će biti takva da u momentu odobravanja projekta korisnici će se izjašnjavati da li žele taj avans. Ukoliko žele, prema rečima direktorke Uprave za agrarna plaćanja, dostaviće bankarsku garanciju. Nakon završetka investicije isplaćivaće se ostatak novca.