IPARD Mera 5 – Priprema i implementacija lokalnih razvojnih strategija

Mera 5 – Priprema i implementacija lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup): treba da doprinese razvoju civilnog društva i jačanju socijalnog dijaloga unutar ruralnih sredina. Podrška dobrom upravljanju, podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskog kapitala, uz sprovođenje mere kroz lokalna partnerstva, doprinosi održivom razvoju ruralnih područja.

U toku je priprema proceduralnog okvira.