Izvršena je izmena Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – IPARD MERA 7 , SEOSKI ILI RURALNITURIZAM.

Izdvajamo nekoliko najbitnijih izmena Pravilnika za turizam (IPARD MERA 7).

Na sledećem Javnom pozivu, koji se očekuje vrlo brzo, mogu da konkurišu lica koja su krenula sa svojom investicijom. Medjutim, moći će da konkurišu pod uslovom da imaju privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove, u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke koji sadrži utrošak radova i građevinskih proizvoda za izvedene radove, do dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Pored ove izmene, bitna izmena se odnosi i na minimum IPARD podsticaj. Do sada je minimum IPARD podsticaj iznosio 5.000 evra, a prema najnovijoj verziji taj iznos je pomeren na 20.000 evra. Gornja granica IPARD podsticaja je ostala nepromenjna i iznosi 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije. Dakle, da bi neko konkurisao njegova investicija mora biti minimum 30.700 evra da bi podsticaj iznosio 20.000 evra. Podsećamo da je IPARD podsticaji iznosi do 65% investicije.

Dalje izmene se odnose na dokumentaciju i bodovanje. Pedmer i predračunom radova se podnosi u elektronskoj i papirnoj formi, a sa 20 bodova se, kao i do sada, boduju se osobe ženskog pola u slučaju fizičkog lica, odnosno preduzetnika, a kada je u pitanju privredno društvo ono u svojoj strukturi mora imati najmanje 30% zaposlenih lica ženskog pola da bi dobilo ovih 20bodova. Razlika u odnosu na predhodan pravilnik je u tome da se sada ovaj poseban uslov u pogledu ženskog pola uzima u obzir u trenutku podnošenja Zahteva za odobrenje projekta.

Takodje, 20 bodova dobijaju i lica koja su mladja od 40godina ali , izmenom pravilnika, oni ovaj uslov ispunjavaju u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta, a ne u trenutku dobijanja rešenja, kako je to do sada bio slučaj.

Napomenjem da se uskoro očekuje raspisivanje Javnog poziva.