Istraživanje tržišta je sistematsko prikupljanje informacija radi planiranja. Pod istraživanjem možemo obuhvatati samo kvalitativna i kvantitativna istraživanja, a šire gledano, to su i sve formalne i neformalne metode prikupljanja informacija.

Današnje tržište je kompleksno i karakterišu ga brze promene, česta tehnološka unapređenja, sve veća globalizacija i fluktuacija informacija, kapitala, radne snage i drugih resursa. Adekvatan i brz odgovor na nove izazove predstavlja suštinski zadatak za preduzeća i menadžere.

Dobro sprovedeno i, još važnije, pravilno protumačeno istraživanje je neophodno za sam početak – nastanak kompanije (ma kolika da je njena veličina, od preduzetnika do multimilionske kompanije, razlika je samo u veličini potrebnog istraživanja), a poželjno je i prilikom razvoja novog ili plasiranja postojećeg proizvoda na novo tržište, promene u dizajnu, ceni, načinu distribucije i svakom većem koraku u životnom veku vaše kompanije i njenih proizvoda (usluga).

Istraživanje vašoj kompaniji pomaže:

  • povećanje prodaje
  • jačanje imidža brenda
  • buđenje svesti kod poslovođe i potrošača o robi
  • pristup valjanim i pouzdanim informacijama koje su od koristi za Vašu kompaniju

Agencija Krunet sprovodi kompletno istraživanje tržišta kako u zemlji tako u inostranstvu.

 

Najveći broj naših usluga finansijski je podržan preko donatorskih fondova R. Srbije, Evropske unije, Evropske banke itd , tako da se projekat u većoj meri ili u potpunosti finasira iz ovih fondova.

Za više informacije kontaktirajte nas putem telefona: +381.64.143.72.45 ili E-maila: office@krunet.net