U toku je priprema izmene Pravilnika namenjen unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.
Nakon izmene Pravilnika i njegovog obljavljivanja, za 10 - tak dana, biće raspisan i Javni poziv.
Podsticaji obuhvataju investicije u sektoru ruralnog turizma i sektoru umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.
Izmenom pravilnik će biti bliže definisani uslovi kao i ko ima pravo da konkuriše.
Pored IPARD Mere 7 koji će biti raspisan do početka oktobra, ovo će biti još jedan konkurs namenjen ruralnom turizmu ali će se odnositi na manje investicije.

Putem linka OVDE , možete pogledati trenutno važeći pravilnik koji će biti izmenjen.