Objavljeno: 15. maja 2020.
Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekst [...]
Objavljeno: 15. maja 2020.
Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekst [...]
Objavljeno: 7. februara 2020.
Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama! VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE! [...]
Objavljeno: 30. januara 2020.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo je akreditacioni paket za dve nove mere IPARD programa Evropskoj komisiji na mišljenje 8. Novembra 2019. Odgovor Evropske kom [...]
Objavljeno: 26. novembra 2019.
U prilogu možete pogledati najnoviju verziju pravilnika koji se odnosi o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i [...]
Objavljeno: 26. novembra 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv IPARD za ulaganja u preradu za investicije u izgradnju, kao i nabavku no [...]
Objavljeno: 25. septembra 2019.
Peti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao [...]
Objavljeno: 25. septembra 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Četvrti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za inv [...]
Objavljeno: 25. septembra 2019.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstav [...]
Objavljeno: 25. januara 2019.
[...]