Javni pozivi za sve tri mere po IPARD programu (Mera 1, Mera 3 i Mera 7) kasne u odnosu na objavljeni Plan javnih poziva koji je izdala Uprava za agrarna plaćanja. Javni pozivi trebalo je da budu objavljeni još krajem 2020. godine, ali je plan promenjen i pozivi za sve tri mere pomereni su za period proleće – leto 2021. godine.

Kašnjenje objavljivanja Javnih poziva za sve tri mere je između 2 do 3 meseca u odnosu na termine iz Plana Javnih poziva koje je Uprava za agrarna plaćanja ranije objavila.

U nastavku su termini koji zvanično stoje u Planu poziva, kao i očekivani termini objave od strane Uprave:

MERA 1:

Trajanje poziva prema Planu Uprave za agrarna plaćanja: od 01.04.2021. do 30.06.2021.
Očekivano vreme zvaničnog objavljivanja Javnog poziva: kraj Juna 2021.

 

MERA 3:

Trajanje poziva prema Planu Uprave za agrarna plaćanja: od 04.05.2021. do 15.07.2021.
Očekivano vreme zvaničnog objavljivanja Javnog poziva: sredina Jula 2021.

 

MERA 7:

Trajanje poziva prema Planu Uprave za agrarna plaćanja: od 01.06.2021. do 30.08.2021.
Očekivano vreme zvaničnog objavljivanja Javnog poziva: kraj Jula – početak Avgusta 2021.

 

Sve informacije su informativnog karaktera, podložne daljim promenama. Termini objavljivanja Javnih poziva za sve tri IPARD mere su u isključivoj nadležnosti Uprave za agrarna plaćanja, tako da će se na našem web sajtu naći više informacija čim Uprava bude saopštila zvanične informacije oko termina.