IPARD Mera 9 - Tehnička pomoć

TRAJANJE KONKURSA: od 01.01.2021. do 31.12.2021.

 

Mera 9 – Tehnička pomoć: mera podržava tehničku pomoć i troškove u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere jeste da pomogne u sprovođenju i nadzoru programa, kao i u njegovoj eventualnoj izmeni. Ova mera će podržavati upravljanje IPARD II programom, tako što će pomoći Upravljačkom telu (Odeljenja za ruralni razvoj, Sektor za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede) da osnuje sistem za praćenje i procenu, komunikaciju i promociju i rad Odbora za praćenje IPARD II programa. Ova mera će podržati sticanje znanja potencijalnih LAG, dalje unapređenje nacionalne ruralne mreže, obučavanje UT i sprovođenje politike ruralnog razvoja.

U toku je priprema proceduralnog okvira.