Agencija za poslovni konsalting "KRUNET" je konsultanska firma, koja pruža konsultanske usluge i stručnu pomoć poljoprivrednim gazinstvima, mikro, malim i srednjim preduzećima kako bi ojačali svoje kapacitete i pomogli im u daljem razvoju.

Usluge agencije obuhvataju sledeće:

  • Implementacija međunarodnih standarda
  • Projekti EU - donacije
  • Dizajn proizvoda i ambalaže
  • Izrada specijalizovanih softvera za specifične potrebe preduzeća
  • Izrada profesionalnih web prezentacija
  • Ispitivanje tržišta (domaće/strano)
  • Unapeđenje poslovnih sistema i procesa

Najveći broj naših usluga koje pružamo obezbeđen je preko fondova Republike Srbije, Evropske unije, Evropske banke itd.

Naše usluge su u većoj meri ili u potpunosti nadoknadive iz ovih fondova, a vaše finansijske obaveze prema nama svedene na minimum.

//krunet.net/wp-content/uploads/2021/03/referentna-lista.jpg

Misija

Naša misija je da svojim vrhunskim kvalitetom pružanja usluga, dostupnošću, pouzdanošću ulivamo sigurnost i poverenje. Nastojimo da zadovoljimo potrebe i želje klijenata, i na taj način svi postajemo uspešniji. Prihvatamo ličnu odgovornost i težimo da uvek budemo drugačiji, bolji i podstičemo napredak.

Vizija

Naša vizija je da se kvalitetom svojih usluga diferenciramo od konkurencije i budemo vodeći poslovni konsultanti na tržištu. Konstantno težimo ka tome da budemo moderno, inovativno i efikasno preduzeće koje pruža vrhunsku uslugu i doprinosi višem kvalitetu poslovanja naših klijenata.

Cilj

Cilj našeg preduzeća je nepostojanje granica u zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata kroz neprekidno unapređenje kvaliteta pružanja usluga i uvođenje inovacija. Tu smo da saslušamo Vaše potrebe, damo savete i pomognemo u svim aspektima Vašeg poslovanja

Saša Petrović

Direktor

Vlasnik i generalni direktor firme zadužen za projekte, standardizaciju, sertifikaciju, istraživanje tržišta.

Ana Petrović

poslovni konsultant

Izrada projekata, poslovnih planova, implementacija standarda...

Jasmina Cvetić

poslovni konsultant

Izrada projekata, poslovnih planova, implementacija standarda...

Slađana Radović

poslovni konsultant

Izrada projekata vezanih za agroekonomiju, poslovnih planova za poljoprivredu, implementacija standarda...

Ivan Starinac

poslovni IT konsalting

Obuka za korišćenje specijalizovanog poslovnog softvera, instalacija i podešavanje poslovnog softvera, izrada web sajtova.

Dr Bojan Milosavljević, prof.

Full Stack programer

Izrada specijalizovanih softvera za potrebe preduzeća. Profesor na Visokoj tehničko tehnološkoj školi strukovnih studuja u Kruševcu.

Aleksandar Stevanović

Full Stack programer

Izrada specijalizovanih softvera i API-ja, dizajn i analiza baze podataka, izrada web prezentacija.

Dejan Veljković

grafički dizajner

Dizajn proizvoda, ambalaže i etiketa. Vlasnik "Lik studija" iz Kruševca.