Objavljeno: 29. novembar 2021.
Usled velike zainteresovanosti za konkurs svetske banke tzv 50:40:10 – Konkurentne poljoprivrede Srbije i podnetih 2.318 prijava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je d [...]
Objavljeno: 24. novembar 2021.
Ministarstvo poljoprivrede je najavilo da će sredstva u okviru Prvog javnog poziva u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2021. godini biti uvećana za 500.000.000 dinara z [...]
Objavljeno: 9. oktobar 2021.
Uskoro se očekuje da bude objavljena rang za podnosioce prijave na prvi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu (Svetska banka 50:40:10.) Javni poziv trajao je od 5. maja [...]
Objavljeno: 3. jun 2021.
Prema najnovijim informacijama objavljenim od strane Ministarstva poljoporivrede, Drugi javni poziv u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini (SCAP projekat - Serbia Comp [...]
Objavljeno: 5. maj 2021.
Rok za podnošenje prijave u okviru Prvog javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2 [...]
Objavljeno: 22. april 2021.
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava prvog Javnog poziva ostvaruju lica (fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga) koja su upisana u Registar poljopri [...]
Objavljeno: 19. april 2021.
Prema najnovijim informacijama, očekuje se da Javni poziv za bespovratna sredstva od 50% koja daje Svetska banka bude raspisan 22. aprila 2021. godine. Po ovom javnom pozivu biće moguće d [...]
Objavljeno: 1. april 2021.
Subvencije Svetske banke za poljoprivredu OTKUP, PRERADA I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Svetska banka bi do kraja aprila trebalo da krene sa realizacijom kredita u oblasti poljo [...]
Objavljeno: 1. april 2021.
Subvencije Svetske banke za poljoprivredu PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA Svetska banka bi do kraja aprila trebalo da krene sa realizacijom kredita u oblasti poljoprivrede, u sarad [...]
Objavljeno: 29. mart 2021.
Dugo najavljivan Pravilnik koji utvrđuje pravila dodeljivanja subvencija za poljoprivredu putem fonda Svetske banke je ugledao svetlost dana.Pravilnik u svojih 97 strana utvrđuje prihvatlj [...]