Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava prvog Javnog poziva ostvaruju lica (fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga) koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i nalaze se u aktivnom statusu.

Podrška će biti usmerena ka unapređenju konkuretnosti primarne biljne proizvodnje, jačanje veza unutar tržišnog lanca, kao i diverzifikacija ekonomskih aktivnosti na gazdinstvu.

Bespovratna sredstva ovog Javnog poziva obuhvataju sledeće vrste investicija:

  • investicije za unapređenje proizvodnje u zaštićenom prostoru;
  • investicije u nabavku novih mašina i opreme, opšte i specijalne namene, za proizvodnju biljaka na otvorenom polju;
  • investicije u nabavku novih mašina i opreme za berbu/žetvu, transport i pripremu poljoprivrednih proizvoda za tržište.

Sektori koji su pokriveni ovim Javnim pozivom su voće, povrće, grožđe i cveće.

Minimalni iznos celokupne investicije ne sme biti manji od 20.000 evra. Maksimalni iznos celokupne investcije ne sme biti veći od 50.000 evra.

Bespovratna sredstva se utvrđuju u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti pihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju.

Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova obezbeđuje se na sledeći način:

  1. 10% kao sopstveno učešće korisnika
  2. 40% kao kredit poslovnih banaka.

Prijave ovog Javnog poziva podnose se u roku od 5. maja do 4. juna 2021. godine, zaključno.