Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja 28. januara je izvršila izmenu i dopunu Pravilnika IPARD koje omogućavaju avansnu isplatu podsticaja.

Reč je o izmenama i dopunama Pravilnika IPARD:

– Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – MERA 3

– Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – MERA 1

– Pravilnik o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja MERA 7 (TURIZAM)

Izmenom i dopunom sva tri Pravilnika određeni su uslovi za ostvarivanje prava na avansnu isplatu IPARD podsticaja.

Opširnije na www.ipard.rs