U toku je Javni poziv za IPARD meru 1 koji se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs traje do 24.maja 2024.godine

Subvencija je od 60 do 75% od ukupne investicije.

Pravo da konkurišu imaju poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva kao I zemljoradnička zadruga;

Sektori koji su podržani:

 • Sektor mesa (farme goveda, koza, krmača, tovnih svinja, ćurki ,  guski, brojlera, riba)
 • Sektor mleka (farme krava)
 • Sektor voća (sve vrste gajenja voća)
 • Sektor povrće (sve vrste povrća)
 • Sektor ostalih useva (žitarice i industrijsko bilje)
 • Sektor jaja (farme koka nosilja)
 • Sektor groždja (gajenje grožđa)
 • Sektor ribarstva (ribnjaci)

Investicijekoje su podržane ovim Javnim pozivom:

 • izgradnju objekta (farmi, hladnjača, poljoprivrednih skladišta…)
 • izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta (izgradnja sa opremanjem farmi, hladnjača, poljoprivrednih skladišta…)
 • podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća,
 • podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao i
 • podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa

Više informacija pozovite konsultante za IPARD program: 037-350-31-31 i  065-44-44-940