Ipard mera 3 Javni poziv koji je namenjen za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva biće raspisan krajem aprila.

Prema informacijama koje smo dobili od Uprave za agrarna plaćanje, konkurs će trajati 2 meseca.

Konkurs će se odnositi na investicije u Izgradnju, opremanje objekata.

Maksimalna subvenicja je : 1.300.000 eura

Sektori koji su podržani su:

 • IPARD - SEKTOR PRERADE MLEKA (mlekare)
 • IPARD - SEKTOR PRERADE MESA (Klanice I prerada mesa)
 • IPARD - SEKTOR PRERADE VOĆA (objekti za preradu voća I njeno skladištenje - hladnjače)
 • IPARD - SEKTOR PRERADE POVRĆA (objekti za preradu povrća I njeno skladištenje - hladnjače)
 • IPARD - SEKTOR PRERADE JAJA (objekti za preradu jaja i njeno skladištenje - hladnjače)
 • IPARD - SEKTOR PRERADE GROŽĐA (vinarije)
 • IPARD - PRERADA ŽITARICA I INDUSTRIJSKOG BILJA (skladišta žitarica I industrijskog bila kao I prerada I preradjivači semena)
 • IPARD - SEKTOR PRERADE RIBE (Klanicei prerada ribe)

Iznos donacije:

 • 50% prhvatljivih troškova;
 • Dodatnih 10% za investicije u vezi sa: upravljanje otpadom, cirkularnom ekonomijom i za investicije u obnovljive izvore energije;
 • -Do 70% prihvatljivih troškova za „zajedničke investicije“

Više informacija pozovite konsultante za IPARD program: 037-350-31-31 i  065-44-44-940