PODRŠKA KLIJENTIMA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA I KONKURISANJE. 037-350-31-31 ; 064-143-72-45, office@krunet.net.

NA KOGA SE ODNOSI JAVNI POZIV?

Javni poziv se odnosi na pružaoce usluge smeštaja, vlasnicima restorana, kampova, ugostiteljskih objekata, vinograda i druga lica koja su direktno uključena u pružanje usluga turistima i proizvodnju i prodaju suvenira itd.

KO IMA PRAVO DA UČESTVUJE?

Pravo da učestvuju imaju:

- fizička lica koji imaju kategorisane krevete u sektrou turizma
- poljoprivredna gazdinstva i
- preduzetnici koja posluju u sektoru turizma.

NA KOJE OPŠTINE/GRAD SE ODNOSI JAVNI POZIV?

Moguće je podneti Prijavu u koliko se delatnost obavlja u sledećim opštinama/grad:

- Smederevo,
- Požarevac,
- Veliko Gradište,
- Kladovo,
- Majdanpek,
- Golubac,
- Negotin,
- Topola,
- Zaječar

 

PODRŠKA KLIJENTIMA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA I KONKURISANJE. 037-350-31-31 ; 064-143-72-45, office@krunet.net.

 

ZA KOJE INVESTICIJE JE NAMENJEN?

Javni poziv se odnosi na sledeće investicije:
• Dogradnja objekata za smeštaj, ugostiteljstvo, degustaciju, suvenirnice i drugo objekti u vezi sa turizmom.
Ovo uključuje troškove za sledeće aktivnosti:
- Renoviranje/adaptacija enterijera (sobe, toaleti, kupatilo, kuhinja itd.)
- Poboljšanja kvaliteta objekata uključujući nabavku neophodne opreme (uključujući nameštaj, kuhinjski aparati itd.)
- Male infrastrukturne intervencije i nabavka nove opreme za ekološki prihvatljivije okruženje (solarni paneli, toplotne pumpe, itd.)
- Kupovina nove opreme za već postojeće ili novootvorene delatnosti koje nudi podnosilac (biciklizam, kajak, kupovina šatora, sportske opreme, itd.)
- Unapređenje bezbednosnih i higijenskih standarda objekata i usluga koje se nude turistima
• Uvođenje novih turističkih proizvoda i usluga
• Uvođenje novih kanala prodaje
• Promotivne aktivnosti sa fokusom na digitalna rešenja (web-sajt, profili na Booking.com-u,Airbnb, društvene mreže itd.)

KOJE USLOVE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PODNOSIOCI PRIJAVE?

• Moraju biti upisani u odgovarajući registar
• Registrovani za pružanje direktnih usluga turistima u prihvatljivom područiju
• U slučaju ulaganja u unutrašnje renoviranje/adaptaciju poboljšanje projekta, da ima vlasništvo nad nekretninom ili potpisan ugovor o zakupu (u ovoj godini) na najmanje na 5 godina za tu imovinu.
• Podnosilac prijave mora biti registrovan do 01.01.2021.

KOLIKI JE BUDŽET?

Ukupan budžet iznosi: 350.000,00 evra
Maksimalni iznos subvencije po jednom aplikantu iznosi: 10.000evra
Učešće podnosioca prijave je: 20% vrednosti investicije koja je navedena u prijavi.

Napomena: Za maksimalni iznos subvencije, potrebno je da iznos investicije iznosi 12.000 evra. Investicija može biti i veća, ali je subvencija ograničena na maksimalno 10.000 evra.

DO KADA MOGU DA KONKURIŠEM?

Rok za podnošenje prijave je: 21.10.2022. godine.

 

PODRŠKA KLIJENTIMA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA I KONKURISANJE. 037-350-31-31 ; 064-143-72-45, office@krunet.net.

 

ŠTA MI JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE?

1. Poslovni plan (Prijava i Budžet projekta)
2. Kopija registracije podnosioca prijave u odgovarajućem registru
3. Bilans stanja za predhodnu finansijsku godinu (za firme)
4. Potvrde (uverenja ) za izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na nivou republike Srbije – OPŠTINSKA PORESKA UPRAVA RS
5. Potvrde (uverenja ) za izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na nvou lokalne samouprave - LOKALNA PORESKA UPRAVA
6. Izjave potpisane od strane podnosioca:

• Da nad podnosiocem prijave nije pokrenut postupak stečaja ili likvidcije ( za podnosioca i za svakog od partnera)
• Da podnosilac prijave nije osuđivan za privredni prestup,niti da im je pravosnažnom presudom izrečena zaštita mere
• Da je podnosilac prijave obezbedio 20% učešća za realizaciju Projekta.

7. Najmanje 6 fotogafija projekta (3 spolja i 3 unutra)

Napomena: Sva dokumentacija je na Engleskom jeziku.

LINK programa: OVDE

Agencija Krunet pruža stručnu i savetodavnu pomoć u apliciranju, odnosno, podnošenje prijave. Možete na kontaktirati putem telefona ili uputiti email-a, svakog radnog dana od 8h-16h, i obaviti konsultacije u vezi, eventualnog, učešća na ovom konkursu.

telefoni:
+381373503131
+381641437245
office@krunet.net