Prema najavama nadležnih institucija, uskoro bi trebalo da krene realizacija kredita Svetske banke za poljoprivredu. Ukupna vrednost planiranih subvencija je 50 miliona dolara. Zanimljivost je da će po ovom kreditnom programu moći da se podnose zahtevi za kupovinu novog traktora do 80kW.

Podnosioci mogu biti fizička lica, preduzetnici, privredna društva ili zadruge. Uslov je da podnosilac poseduje registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu.

Program Svetske banke namenjen nabavci novog traktora posebno je zanimljiv potencijalnim kandidatima koji NE ispunjavaju uslove za nabavku novog traktora preko IPARD programa u pogledu kapaciteta proizvodnje, odnosno površina koje imaju pod zasadima prema sektoru kome pripadaju. Npr. preko Svetske banke subvencije mogu da traže neke od sledećih grupa proizvođača:

 

SEKTOR STOČARSTVA:
- stočari, proizvođači kravljeg mleka, koji imaju do 19 mlečnih krava,
- proizvođači tovne junadi do najviše 19 goveda,
- uzgajivači koji imaju najviše 149 ovaca i koza ili do 29 krmača ili 99 tovnih svinja po turnusu

 

SEKTOR VOĆA I POVRĆA:
Kod povrća uslov je imaju do 0,5 hektara proizvodnje biljaka u zaštićenom prostoru ili do tri hektara na otvorenom. Mogu da konkurišu voćari sa najviše dva hektara jagodičastog voća, odnosno do pet hektara ostalog voća.

 

SEKTOR OSTALIH USEVA:
Kada je reč o ostalim usevima, maksimum je 50 hektara za investicije u nabavku novih mašina i opreme, a do 100 hektara za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje.

 

Obzirom da ove godine nije predviđeno raspisivanje javnog poziva za nabavku traktora iz IPARD programa, poljoprivrednici će za nabavku traktora moći da konkurišu u okviru programa Svetske banke. Reč je o traktorima snage do 80 kilovata, a mogu ih nabavljati voćari, vinogradari, stočar i ostali.