Javni poziv IPARD MERA 1 za investicije u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada, u okviru IPARD III programa, koji je objavljen 23. februara 2024. Godine ptodužen je  do 21. juna 2024. godine.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije:  u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Investicije u nabavku opreme, takođe mogu biti predmet ovog javnog poziva, ali samo u okviru investicije u izgradnju objekata, odnosno investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

Obuhvaćeni su sektori

  • mleka,
  • mesa,
  • voća,
  • povrća,
  • žitarica i industrijskog bilja,
  • grožđa,
  • jaja i

Informacije u vezi Javnog poziva   064/143-72-45 ili 065/44-44-940 ili 037-350-31-31, svakog radnog dana od 8:30 do 16:00 časova.