Podsticaji obuhvataju investicije u sledećim sektorima:
1) sektoru ruralnog turizma;
2) sektoru lovnog turizma;
3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma su: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Prihvatljive investicije u sektoru lovnog turizma su: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u kategorisanim objektima lovnog turizma – lovačka vila, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti su: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata. Prihvatljive investicije su i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice:
(1) privredno društvo,
(2) zemljoradnička zadruga,
(3) udruženje.

Prijava za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnosi se od 01.10.2021. do 15.11.2021. godine.

Dokumentacija:

Tekst Konkursa - Javni poziv

Ceo pravilnik, sa pratećom dokumentacijom, možete videti OVDE!