Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način za ostvarivanja prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet“, koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet“.

Podsticaji mogu da se koriste, ako se uvodi i sertifikuje:

sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu
dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu
sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu
sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu
proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje
proizvodi sa oznakom geografskog porekla;
proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”
Pravo na podsticaje imaju:
1. Fizičko lice-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
2. Pravno lice i
3. Preduzetnik

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 500.000 dinara.

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine Upravi za agrarna plaćanja.