Treća sednica Odbora za praćenje sprovođenja IPARD III programa održana je u sredu 02. jula 2024. godine u Privrednoj komori Srbije. Članovi Odbora razmatrali su ostvarene rezultate i napredak u sprovođenju IPARD II programa i planove za sprovođenje IPARD III programskog ciklusa.

Sednici Odbora predsedavao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović.

„Ministarstvo će nastaviti da ulaže velike napore kako bi sredstva iz IPARD fonda dospela do krajnjih korisnika, navodeći da u prilog tome govore i podaci da je do 28. juna u okviru IPARD II programskog perioda odobreno ukupno 1.554 projekta sa oko 148,1 mil. EUR podrške EU, dok je isplaćen 1.151 projekat sa oko 80,0 mil. EUR podrške EU, uključujući avansna plaćanja. Kada je reč o sprovođenju IPARD III programa, Prvi javni poziv za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljen je 23. februara, a rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta produžen je do 26. jula. Potvrda da među korisnicima vlada veliko interesovanje za IPARD, ogleda se i u tome da je u okviru ovog poziva do sada podneto 244 zahteva“, rekao je ministar i dodao da su u okviru ovog poziva prihvatljive investicije u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

Navodeći naredne korake u okviru Programa, ministar je rekao da se prema indikativnom planu poziva za 2024. godinu, očekuje raspisivanje javnog poziva za sve vrste investicija u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u okviru Mere 3, a zatim i poziv za sve vrste investicija u okviru Mere 7 koja obuhvata diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. On je za jesen posebno najavio i mere za kojima vlada najveće interesovanje i to dva poziva u okviru Mere 1, jedan za nabavku opreme, mašina i mehanizacije i jedan poziv za kupovinu novog traktora.

„Kod sprovođenja IPARD III programa, fokus nam je na potpisivanju Finansijskog sporazuma, donošenju pravnog okvira za sprovođenje akreditovanih mera i raspisivanju javnih poziva. Takođe, jedan od ciljeva u ovoj godini je priprema akreditacionog paketa za nove mere IPARD III programa“, najavio je Martinović i posebno podvukao da je zadatak da se u ovom programskom razdoblju što bolje edukuju potencijalni korisnici i najproduktivnije moguće iskoriste sva stečena iskustva tokom prethodnog perioda u cilju povećanja efikasnosti sprovođenja IPARD programa. Ministar Martinović se pre same sednice sastao i sa predstavnicima Evropske komisije sa kojima je razgovao na temu sprovođenja IPARD II programa i Srbiji, kao i budućim planovima.

O dosadašnjim rezultatima u sprovođenju IPARD II, kao i pripremi institucionalnih i ljudskih kapaciteta za sprovođenje novog programskog ciklusa, govorio je Slobodan Nikolovski, direktor Uprave za agararna plaćanja – IPARD agencije, dok je aktivnosti između dve sednice Odbora za praćenje sprovođenja IPARD III programa predstavila Jasmina Miljković, načelnik Odeljenja za upravljanje IPARD programom – IPARD Upravljačko telo.

Pored članova IPARD III Odbora za praćenje, sednici su prisustvovali i Frank Bollen i Anna Nowak-Wood, ispred Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije, Laszlo Arendas iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i drugi.

Izvor:https://uap.gov.rs/odrzana-treca-sednica-odbora-za-pracenje-ipard-iii-programa/