Ministarstvo pljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja je objavila Rang listu za Drugi javni poziv za investicije u unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje u oblastima proizvodnje mleka i mesa, pčelarstva i akvakulture. Rok za podnošenje prijava bio je od 24. januara do 23. februara 2022. godine.

Na prvom Javnom pozivu, koje je bilo namenjeno za voćarsku, povrtarsku, vinogradarsku i proizvodnju cveća, Ministarstvo je prvenstveno objavilo preliminarnu rang listu sa mogućnošću da korisnici ulože prigovor i tako omoguće bolji plasman u konačnoj rang listi. Na ovom Javnom pozivu nadležno ministrstvo je odlučilo da odmah objavi konačnu rang listu ne davajući podnosicima prijave mogućnost da ulože prigovor.

Međutim, s druge strane zbog velikog interesovanja Uprava za agrarna plaćanja odobrila dodatna sredstva za ovaj konkurs. Novčana sredstva koja su opredeljena za sprovođenje Drugog javnog poziva prvobitno su iznosila 360.000.000 dinara, a sada ona iznoce 1,2 milijarde dinara, odnosno za 860.000.000 dinara više nego što je prvobitno odobreno. Ovo će omogućiti veliki broj prijavljenih da realizaciju svoje investicije.

Naredni korak, po objavljivanju ove Konačne rang liste, jeste da, Uprava za agrarna plaćanja donosi Rešenje o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava prema redosledu na Konačnoj rang listi za sve prijave za koje postoje finansijska sredstva opredeljenja za Drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije.

Pogledajte Konačnu rang listu OVDE!