Naš web portal koji je namenjen IPARD programu (www.ipard.rs) objavio je novi sistem bodovanja za IPARD MEru 7 -Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava razvoj poslovanja.

Sistem bodovanja se promenjuje kod Javnih poziva IPARD, onda kada je više prijava nego sredstava namenenih za taj Javni poziv. S obzirom na veliko interesovanje za Meru 7 IPARD programa, pretpostavlja se da će ovo rangiranje biti preduslov za dobijanja sredstava.

Pogledajte novi sistem bodovanja OVDE!