Vlasnici turističkih gazdintava će u prvih 6 meseci 2024 godine imati dva konkursa gde će moći da konkurišu, dobiju bespovratna sredstva i tako unaprede i razviju svoju delatnost.

Jedan konkurs je IPARD mera 7, koji je namenjen razvoju turizma sa mogućnošću da se dobije donacija u visini od 300.000 evra. Drugi konkurs će raspisati Ministarstvo turizma i sa mogućnošću da se dobije donacija u visini od 25.000 evra.

Konkurs Ministarstva turizma do 25.000 evra tokom februara

U februaru će vlada usvojiti Uredbu i tako izdvojiti sredstva od 150.miliona dinara. Iznos podrške po jednom podnosiocu Zahteva će iznositi 25.000evra uz minimalno obezbeđeno učešće od 10 odsto.

Da bi se konkurisalo za subvenciju potrebno je da podnosioc zahteva za subvenciju bude registrovano u centralnom informacionom sistemu u oblasti ugostiteljstva i turizma.

Konkurs IPARD tokom juna 2024.godine

Prema planu javnih poziva, koji je Uprava za agrarna plaćanja objavila početkom 2024.godine, najavljeno je da će konkurs za turizam biti raspisan u junu 2024.godine.

Ukupan budžet za ovaj javni poziv je nešto više od 5 milijardi dinara, što je tri puta više nego poslednji javni poziv za meru 7, odnosno konkurs za turizam.

Maksimalni iznos subvencije je 300.000evra

 

ZA SVE INFORMACIJE ZA Subvencije za seoski turizam 2024

KONTAKTIRAJTE IPARD.RS