Mogu da učestvuju firme koje su osnovane od strane žena i/ili oni koje vode žene, kao i pravni subjekti koji zapošljavaju najmanje 60% žena.
Osnovna delatnost pravnih subjekata koji će biti podržani je proizvodna delatnost (igračke, tekstilni proizvodi, stari zanati, hrana, pića/sokovi/sirupi, ukrasni/upotrebni predmeti, proizvodi za decu i sl).
U okviru konkrusa mogu da učestvuju pravna lica i to:
Mikro preduzeća
Preduzetnik/ca
Zadruge
Preduzeća koja zapošljavaju žene koje spadaju u grupu marginalizovanih, ranjivih i socijalno ugroženih kategorija
Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene.
Uslovi za učešće u konkursu:
da su registrovani u Agenciji za privredne registre najmanje 2 godine do dana raspisivanja konkursa;
da su podneli popunjen prijavni formular i anekse sa potrebnom pratećom dokumentacijom;
da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika
Iznos podrške:
Maksimalni iznos podsticaja iznosi: 6.000 evra
Ukupan fond je 30.000 evra.

Tekst konkursa: OVDE

Agencija Krunet pruža uslugu konstaltinga i izrade poslovnog plana (Biznis plana) za konkurs "Ja sam odvažna" svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva.

Agencija za izradu poslovnog plana i apliciranje na konkursu "Ja sam odvažna" možete pozvati putem telefona ili uputiti email-a, svakog radnog dana od 8h-16h, i obaviti konsultacije u vezi, eventualnog, učešća na ovom konkursu.

telefoni:
+381373503131
+381641437245

email:
office@krunet.net
ana@krunet.net

Konkurs je otvoren od 25.05.2022. do 07.07.2022. godine do 16 časova.