Otvoren je Javni poziv podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da konkurišu imaju žene preduzetnice i mikro i mala privredna društva čoji je osnivač i zakonski zastupnik žena.

Donacija je do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, i kamatnom stopom od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 2,5% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za privredne subjekte registrovane u APR-u najkasnije do 31.12.2020. godine, a koji nemaju minimum 5 zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme, kao i za privredne subjekte registrovane u APR-u od 01.01.2021. godine pa nadalje, dok će za iznos do 12.000.000,00 dinara moći da konkurišu privredni subjekti koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. godine i koji imaju minimum 5 zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

tekuće održavanje i/ili adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara;

kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana);

operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

 

SVE INFORMACIJE U VEZI KONKURISANJA MOŽETE DOBITI KOD NAŠIH KONSULTANATA:

+381.37.350.31.31

+381.64.143.72.45

office@krunet.net / ana@krunet.net