U okviru projekta „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške preko projekta „Norveška za vas - Srbija“, kroz aktivnosti na terenu Kancelarije Ujedinjenih Nacija za projektne usluge Unops i Fondacijom Ana i Vlade Divac, a u saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokupljem, Fondacija Ana i Vlade Divac raspisuje:

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA I MENTORSKE PODRŠKE ZA REALIZACIJU POSLOVNIH IDEJA U OBLASTI PRERADE VOĆA I POVRĆA U TOPLIČKOM OKRUGU

Konkursom je predviđena podrška preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, udruženjima, zadrugama i socijalnim preduzećima koji se bave preradom voća i povrća, a registrovani su na području Topličkog okruga. Ukupno će biti podržano 10 korisnika. Podrška podrazumeva:

 

I Finansijska sredstva u vrednosti do 5.000 američkih dolara za: nabavku opreme/dobijanje sertifikata/uvođenje industrijskih standarda/poboljšanje dizajna, brendinga ili pakovanja/unapređenje Sistema upravljanja kvalitetom

 

II Mentorska podrška u vidu treninga za:

 • 1) Poslovno planiranje i učestvovanje u javnim nabavkama
 • 2) HACCP standard
 • 3) Digitalni marketing i prodaja

 

II Konsultantska podrška za:

 • 1) Tehnologiju proizvodnje i poslovno upravljanje
 • 2) Digitalni marketing i onlajn prodaju

 

III Onlajn promotivna kampanja za svih 10 korisnika

 

IV Zajedničko predstavljanje na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu 2021. godine

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • 1) Preduzetnice/i;
 • 2) Mala i srednja preduzeća;
 • 3) Udruženja
 • 4) Zadruge
 • 5) Socijalna preduzeća

Uslovi za učešće u konkursu:

 • 1) Da imaju registrovanu preradu voća i povrća;
 • 2) Da su registrovani u APR-u na teritoriji opštine Blace, Kuršumlija, Žitorađa ili grada Prokuplja;
 • 3) Da su registrovani najkasnije do juna 2019.godine
 • 4) Da imaju potrebne kapacitete za realizaciju predložene poslovne ideje, odn. da poseduju adekvatne poslovne prostorije ili imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • 5) Da nisu u stečajnom ili likvidacionom postupku

Obaveze korisnika koji budu podržani:

 • 1) Da u toku realizacije poslovne ideje, odn. u periodu od 3 do 6 meseci nakon potpisivanja ugovora, zaposle minimum jedno mlado lice (18-30 godina) na poslovima od važnosti za poslovnu ideju i traženu investiciju;
 • 2) Da obezbede da najmanje dvoje zaposlenih (1 rukovodilac i 1 zaposleni) redovno prate i prisustvuju obukama, treninzima i konsultacijama za unapređenje poslovanja;

Obavezna konkursna dokumentacija:

 • 1) Prijavni formular (Aneks 1);
 • 2) Bilans stanja i Bilans uspeha za 2018. i 2019. godinu (preduzetnici sa prostim knjigovodstvom, koji ne vode Bilans stanja podnose samo Bilans uspeha. Preduzetnici koji su u paušalnom sistemu oporezivanja umesto Bilansa stanja i uspeha moraju da predaju potvrdu o prometu po tekućem računu registrovanom u banci za svaku poslovnu godinu kao i Odluku o paušalnom oporezivanju);
 • 3) Kopija rešenja o upisu u APR
 • 4) Kopija statuta udruženja i osnivačkog akta (za udruženja)
 • 5) Potvrda o broju aktivnih članova (za udruženja)
 • 6) Potvrda o broju zaposlenih

 

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA (064.143.72.45) ILI EMAIL-a (office@krunet.net)