U okviru konkursa svetske banke koji je raspisan do 23. februara moguće je konkurisati za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti akvakulture.

Prema Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu akvakultura predstavlja gajenje riba, i to šaranske i pastrmske ribe, u
objektima za akvakulturu - ribnjaci.

Moguće je konkurisati za sledeće:

(1) nabavka nove opreme za akvakulturu;
(2) nabavka nove opreme i mašina za pripremu, rukovanje i distribuciju

Ostali sektori gde je moguće konkurisati do 23. februara:

- Sektor mleka
- Sektor mesa
- Sektor pčelarstva

Javni poziv požete pogledati ovde.