IKEA Srbija i Fondacija Ana i Vlade Divac okupile su se se oko zajedničkog projekta „Ja sam ODVAŽNA!“ usmerenog na podršku ekonomskom osnaživanju žena u Srbiji. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u radnom i društvenom okruženju, gradeći ravnopravnost žena i kod kuće.

U okviru prvog ciklusa projekta podršano je šest ženskih preduzetničkih inicijativa u ukupnom iznosu od 4,2 miliona dinara. Imajući u vidu trenutnu krizu izazvanu pandemijom virusa COVID 19 i neizvesnoj situaciju u kojoj se veliki deo preduzetnika i preduzetnica u Srbiji našao, IKEA Srbija i Fondacija Ana i Vlade Divac rešile su da otvore novi konkurs usmeren ka ženskom preduzetništvu.

U okviru konkursa „Ja sam ODVAŽNA“ biće podržani biznisi osnovani od strane žena i/ili oni koje vode žene, kao i pravni subjekti koji zapošljavaju najmanje 60% žena. Osnovna delatnost pravnih subjekata koji će biti podržani je proizvodna delatnost (igračke, tekstilni proizvodi, stari zanati, hrana, pića/sokovi/sirupi, ukrasni/upotrebni predmeti, proizvodi za decu i sl). Projekti će biti odabrani na osnovu njihovog uticaja na zapošljavanje žena, relevantnosti i kapaciteta za ostvarenje poslovnog napretka i održivosti nakon isteka projekta. Aktivnosti se moraju realizovati isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 

Sledeća pravna lica mogu da podnesu prijavu na ovaj konkurs:

  • 1) Mikro preduzeća
  • 2) Zadruge
  • 3) Preduzetnik/ca
  • 4) Preduzeća koja zapošljavaju marginalizovane i socijalno ugrožene žene
  • 5) Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene

 

Uslovi za učešće u konkursu:

  • 1) da su registrovani u Agenciji za privredne registre najmanje 2 godine od dana raspisivanja konkursa;
  • 2) da su podneli popunjen prijavni formular i anekse sa potrebnom pratećom dokumentacijom;
  • 3) da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika

 

Iznos podrške:

  • Pravna lica sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u rasponu od 5.000 do 7.000 evra.
  • Konkurs je otvoren od 17.08.2020. do 30.09.2020. godine do kraja dana.

 

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formulari mogu se preuzeti sa sajta https://www.divac.com/jasamodvazna.

 

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA (064.143.72.45) ILI EMAIL-a (office@krunet.net)