Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama!

Napomena u vezi Javnog poziva u junu 2018. : Javni poziv koji je planiran za jun 2018.godine (MERA 1/ MERA 3) početak je odložen za oktobar 2018.godina.