Fond za razvoj raspisao je Javni poziv za preduzetnike, mikro , mala preduzeća za finasiranje.

Preduzetnici, mikro , mala preduzeća  koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju trećoj ili četvrtoj grupi razvijenosti .

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

  1. kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora
  2. kupovinu novih ili polovnih (do pet godina starosti) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje
  3. trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10%
  4. nabavku softvera i računarske opreme.

Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 900.000.000,00 dinara.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule je 1,5% godišnje uz garanciju banke i 2,5% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava.

Za realizaciju programa možete kontaktirati konsultante: 

037.350.31.31

064.143.72.45