PLAN POZIVA ZA 2017-2018.GODINU!

konkursi IPARD 2018.godina

Napomena: Rokovi objave poziva su informatinog karaktera i podložni su promenama!

 

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!