Dugo najavljen plan javnih poziva IPARD za 2024.godinu je donešen od strane Miniastarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U tabeli je prikazan redosled objavljivanja Javnih poziva za IPARD tokom 2024.godine sa datumom početka, završetka javnih poziva kao i sa ukupnim budžetom za pojedinačan Javni poziv.

Napominjemo da je najava informativnog karaktera tako da je datum objave javnih poziva podložan promeni.

 

R. B: NAZIV MERA - JAVNI POZIVDATUM OBJAVE JAVNOG POZIVA IPARD 3DATUM ZAVRŠETKA JAVNOG POZIVA IPARD 3BUDŽET JAVNOG POZIVA
1.IPARD Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasadaviših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem)12.02.2024.12.04.2024.6.504.096.1234,11
2.IPARD Mera 3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva22.04.2024.21.06.2024.6.382.202.934,11
3.IPARD Mera 7 Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja - TURIZAM10.06.2024.09.08.2024.5.132.016.267,00
4.Mera 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka traktora)16.09.2024.25.10.2024.2.700.403.200,00