Fond za razvoj Republike Srbije


Pružanje savetodavne i stručne pomoći preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima i zadrugama u cilju konkurisanja i dobijanja kredita i besprovratnih sredstava kod Fonda za razvoj. Naša usluga se sastoji u sledećem:

  • Izrada odgovarajućeg poslovnog plana (biznis plana) koji je potreban radi konkurisanja kod Fonda za razvoj Republike Srbije
  • Konsalting (savetovanje) radi ispunjenja uslova i obezbedjivanje potrebne dokumentacije koja je potrebna radi konkurisanja kod Fonda za razvoj Republike Srbije.


Aktuelni krediti, garancije i bespovratna sredstva (subvencije) Fonda za razvoj su sledeći:

  • Fond za razvoj - Investicioni krediti
  • Fond za razvoj - Krediti za trajna i obrtna sredstva
  • Fond za razvoj - Kratkoročni krediti
  • Fond za razvoj - Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
  • Fond za razvoj - Start-up krediti
  • Fond za razvoj - Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
  • Fond za razvoj - Garancije
  • Fond za razvoj - Krediti za refinasiranje

Sve informacije o kreditima, bespovratnim sredstvima Fonda za razvoj i dokumentacija koja je potrebna za konkurisanje kod Fonda za razvoj možete dobiti putem telefona: 037/350-31-31 ili email: office@krunet.net.